SANSKE HADŽIJE U 2010. G. / 1431. H.G.

img_0431_640x480
U subotu, 16. oktobra, 2010. godine, ili 08. zul-ka'deta, 1431. hidžretske godine, poslije jacije namaza u Hamzibegovoj džamiji u Sanskom Mostu je proučena zajednička Ikrar-dova za ovogodišnje hadžije sa područja Medžlisa Sanski Most.

U svečanoj atmosferi uz prisustvo dvadesetak imama i velikog broja džematlija iz svih sanskih džemata pročitana su imena ovogodišnjih hadžija, kako onih što putuju iz Bosne i Hercegovine, tako i onih što putuju iz drugih zemalja, a porijeklom su iz džemata sa sanskog medžlisa. Molimo Uzvišenog Allaha da našim ovogodišnjim hadžijama primi njihov hadž, da im ga učini makbul i mebrur, i da se sve naše hadžije nakon obavljenog hadža sretno i hajirli, oproštenih grijeha, vrate svojim porodicama i svojim kućama. Amin! Ovogodišnji putnici na hadž su:

AVIONOM IDU:

1. AVDIĆ ESAD – Skucani Vakuf / l.o.

2. AVDIĆ FIKRETA – // –

3. KADUNIĆ TESMIJA – S. Most

4. ZAHIROVIĆ ISHAK (za majku Fadilu) – Skucani Vakuf /d.o.

5. CRNKIĆ TAIB – // –

6. AŠIĆ ZIJAD EF. za r. Šabanović Eminu iz Trnove

7. KOVAČEVIĆ HUSEIN EF. za Hadžić Ulfu iz Donjeg Kamengrada

8. KUBAT SENAD – Zdena / S. Most

9. SOFTIĆ NEVRES EF. – D. Kamengrad

 

AUTOBUSOM IDU:

10. VUKOVIĆ MUVEDET EF. – Husimovci

11. – // – ALMA (Vodič za žene) – – // –

12. BURNIĆ RAHIM – Došci/G. Kamengrad

13. – // – ŠEFIKA – // –

14. GRBIĆ ZUMRA – Modra

15. AVDIĆ HUSE – Sk. Vakuf / l.o.

16. MAHMUTOVIĆ SMAIL – S. Most

SANSKE HADŽIJE IZ DIJASPORE:

1. BAŠIĆ RIFET – S. Most/Kanada

2. – // – AJŠA – – // – /- // –

3. KARAJKOVIĆ HIKMET – D. Kamengrad/Švicarska

4. 7. KERANOVIĆ ZIKRET , njegova supruga, sin i snaha – G.Hrustovo-Kerani/Švicarska

8. MUSIĆ AHMO – Šehovci/Švedska

9. – // – SABAHETA – – // – /- // –

10. – // – ALMIRA – – // – /- // –

11. BILAJBEGOVIĆ ŠEFIKA – S.Most/Austrija

12. – // – EDIS – – // – /- // –

13. MAHMUTOVIĆ ESAD (za r. kćerku Jasnu) – – // –

14. – // – ZEMKA – // –

15. ŠUPUK ZUMRA – Trnova /Njemačka

16. HABIBOVIĆ MIRSAD – Novo Naselje/Njemačka

17. -//- MINE – // – /- // –

18. RAMIĆ NAMKA – D. Kamengrad/Njemačka

19. Za ĐUZIĆ ĆAMILU iz S. Mosta ide ALAGIĆ JAKUB (student iz S. Arabije)

20. CRNKIĆ MUNIB – Sk. Vakuf (d.o.)/Slovenija

 

Mirsad ef. Sedić

{yoogallery src=[images/stories/vijesti/sanski_most/2010/hadzdz/] width=[100]}

Podijeli