Opis Dženneta u svjetlu Kur'ana i sunneta

opis_dzeneta
Mi, Njegovi robovi, kada pomislimo na Njegovo zadovljstvo, milost, oprost, spas i dzennet – to nas posebno motiviše da činimo dobra dijela, ispunjavamo propise s kojima nas je zadužio On – Allah i Njegov Poslanik i ostavio nam to u miraz.

U ovom kontekstu, vjerovatno ste se mnogo puta zapitali, šta je Džennet i kako izgleda? Za koga je pripremljen i kako ga zaraditi? Kako i na koji način je opisan u Kur'anu i sunnetu?

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom, što nas je na Pravi put uputio, mi ne bismo bili na Pravom putu da nam On nije Milost Svoju ukazao.

Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahova Poslanika Muhammeda a.s., na njegovu časnu pordicu, plemenite ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

 

Mi, Njegovi robovi, kada pomislimo na Njegovo zadovljstvo, milost, oprost, spas i dzennet – to nas posebno motiviše da činimo dobra dijela, ispunjavamo propise s kojima nas je zadužio On – Allah i Njegov Poslanik i ostavio nam to u miraz.

U ovom kontekstu, vjerovatno ste se mnogo puta zapitali, šta je Džennet i kako izgleda? Za koga je pripremljen i kako ga zaraditi? Kako i na koji način je opisan u Kur'anu i sunnetu?

 

Kada učimo Kur'an i čitamo hadise Allahova Poslanika Muhameda a.s., razumijemo da se Džennet spominje pod slijedecim imenima, npr: Daru's – selam, Daru'l – huld, Daru'l – mukameh, Džennetu'l – me'va,  Džennatu'adn, Daru'l – hajevan, El – Firdevs,  Džennatu'n – ne'im,  El – mekamu'l – emin i konacno kao Mak'adu's – sidk ve kademu's – sidk. Zatim mjesto u Džennetu “Džennetul-me'va – džennetsko prebivalište, “džennatu ‘adn” – edenski vrtovi. Potom Džennet koji se zove “‘illijjun” itd. Na osnovu ovih imena i njihovih značenja vidimo da će u Džennetu biti više stupnjeva i da će njegovi stanovnici biti na različitim položajima.

 

Kako izgleda Džennet, kako je opisan u Kur'anu i Sunnetu?

 

Na osnovu kur'anskih i hadiskih tekstova znamo da je Džennet prostran koliko nebesa i Zemlja:

“I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.” (Ali ‘Imran, 133)

U njemu će biti odaje koje se zovu “El-gurfeh”:

“A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći….” (Ez-Zumer, 20)

U Džennetu su:

“….bašče čije se rastinje penje i rasprostire po tlima…” (El-En'am, 141)

U slijedećim ajetima je Allah, dželle šanuhu, spomenuo neke od ljepota Dženneta:

“A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti, usred bašča i izvora, u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima. Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. U njima će moći, bezbjedno, koju hoće vrstu voća tražiti; u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati, blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!” (Ed-Duhan, 51-57)

Na isto tako lijep način Džennet je prikazan i u suri Kaf: “A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko:

“Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao, koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u njega, u miru, ovo je Dan vječni!” U njemu će imati što god zažele – a od nas i više.” (Kaf, 31-35)

Ovakav Džennet je opisan u suri Ra'ad:

“Ovakav džennet obećan je onima koji se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom; to će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti.” (R'ad, 35)

U narednih nekoliko ajeti-i-kerima opisuje se džennet, kakav je obećan onima koji se Allaha boje:

“Zar je džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromjenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procjeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova…” (Muhammed, 15)

…onima koji vjeruju i dobra djela čine:

“A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: “Ovo smo i prije jeli”, – a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti.” (El-Beqare, 25)

“U džennetu izvanrednome, u kome prazne besjede neće slušati. U njemu su izvor-vode koje teku, u njemu su i divani skupocjeni, i pehari postavljeni, i jastuci poređani, i ćilimi rašireni.” (El-Gasijeh, 10-16)

“A one koji budu vjerovali i dobra djela činili – Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti”. (El-Hadz, 23) I konačno: “One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti.” (Junus, 26)

 

…onima koji su u ajete vjerovali i poslušni bili:

“Oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili – uđite u džennet, vi i žene vaše, radosni! ‘Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. „Eto, to je džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili, u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti.” (Zuhruf, 69-73)

Tada će neki od nas ponovo čuti ove Allahove riječi:

“Taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili.” (El-A'raf, 43)

Ima još mnogo ajeta koji govore o opisu Dženneta, zatim njegovim ljepotama i mu'minskom zadovoljstvu, a ima i hadisa koji se prenose od Allahova Poslanika koji govore o tome.

 

Sahl b. Sad r.a. kaze da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Džennet ima osmera vrata, jedna od njih se zovu ‘Rejjan’ na koja će ulaziti samo postači.” (Mutefekun alejh) Dok je ključ za Džennet, kako se bilježi se od Mu'aza ibn Džebela da je Allahov Poslanik a.s.,rekao: “Ključ Dženneta je svjedočenje da nema Boga osim Allaha.”

 

Ebu Hurejre r.a. je rekao: “Rekli smo, O Allahov Poslaniče! Pričaj nam nesto o Džennetu i njegovoj konstrukciji, a on je rekao: “Njegovi zidovi su od zlata i srebra, a sastav građe od miska, kamenje je od bisera, dragog kamenja. Zemlja je mirisna. Ko u njega uđe osjetiće svu ljepotu i nece osjećati tugu. Trajno će živjeti i neće umirati. Njegova odjeća se neće mijenjati niti će njegova mladost prolaziti.” (Ahmed i Tirmizi)

Ebu Seid El Hudri r.a. kaze da je Poslanik a.s.rekao: “U džennetu ima stotinu predjela (oblasti), kada bi se svi ljudi smjestili u jedan njegov dio ne bi ga popunili.” (Ahmed)

A Ebu Hurejre r.a. kaže da je Poslanik a.s. rekao: “U džennetu ima stotinu spratova koje je Allah obećao za mudžahide koji se bore na njegovu putu. Prostor između dva sprata je kao prostor između nebesa i zemlje. Ako trazite od Allaha dž.š. Džennet onda molite Ga za Firdevs, a to je središte, odnosno najviši nivo Dženneta. Odatle izviru džennetske rijeke, iznad toga je Allahovo prijestolje ‘Arš.” (Buharija)

A Ebu Malik El-Eš'ari r.a. kaze da je Poslanik a.s., rekao: “U Džennetu ima odaja koje su prozirne; iz vana se vidi unutrašnjost, a unutrašnji dio se vidi spolja. Allah je ove odaje pripremio za one koji nahrane gladne, redovno poste i klanjaju noćni namaz kada drugi ljudi spavaju.” (Taberani)

 

U dva Sahiha, Buhari i Muslim, od Ebu Hurejre, r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s., rekao: “Allah dž.š., je rekao: “Za moje dobre robove pripremio sam nešto što ljudsko oko nije vidjelo niti uho čulo, niti je ljudsko srce poželjelo, čitajte ovo ako zelite: “I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju(Sedžde, 17).”

Piše: Zekerijah ef. Čajlaković

Podijeli