VIDEO-Rasprava o Nacrtu pravilnika o članarini u islamskoj zajednici

rasprava_pravilnik

U srijedu (13.04.2011.) u prostorijama Medžlisa IZ u Sanskom Mostu, održan je sastanak članova Izvršnog odbora ovog Medžlisa sa svim imamima i mutevelijama koji djeluju i rade u okviru Medžlisa islamske zajednice u Sanskom Mostu.

 

Nakon ašereta koje je proučio Selmir ef. Hurić, prisutne je poselamio i dnevni red iznio novoizabrani predsjednik  ovog Medžlisa gosp. Ilfad Ičanović. Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda koji se najviše ticao rasprave o Nacrtu pravilnika o centralizovanoj članarini a koji je došao sa nivoa Rijaseta, prešlo se na realizaciju prve tačke dnevnog reda, a to je dodjela određenih priznanja pojedinim članovima i uposlenicima Medžlisa.

Zahvalnica, uz prigodnu hediju, za dugogodišnji uspješan rad u ovoj instituciji dodjeljena je bivšem predsjedniku Medžlisa Mirsad ef. Spahiću imamu džemata Tomina koji je također dobio priznanje kao najaktivniji džemat u protekloj godini.

Najbolji mutevelija na nivou Rijaseta i najbolji muallim

Vrijedno priznanje uručeno je  gosp. Fikretu Muhiću, muteveliji Hamzibegovog džemata u Gradskoj džamiji. Gosp. Muhić je dobio priznanje za najboljeg muteveliju na nivou Rijaseta islasjednica_pravilnikmske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji se ovom prilikom zahvalio na ovom prestižnom priznanju istaknuvši i zaslugu za ovo priznanje i svih svojih saradnika a posebno svojih imama prof. Husein ef. Kovačevića i Mirsad ef. Sedića.

Priznanje „Najbolji muallim“ na području Medžlisa u Sanskom Mostu ove godine, pripalo je vrijednom i čestitom imamu džemata Vrhpolje Enes ef. Pašaliću.

Zahvalnice za nesebičan rad i doprinos u izgradnji islamske zajednice u Sanskom Mostu dobili su i Husein ef. Kovačević, Mirza ef. Žerić, Zijad ef. Ašić, Hasan ef. Džafić, Sejdić Emir, Seferović Alija, Porča Sadik, Kerić Dževad, Horozović Safet i Velić Admir koji su svojim aktivnostima kroz IO Medžlisa djelovali u prošlom sazivu.

Imenovan direktor manifestacije i projekta „Musalla“

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i imenovanje direktora manifestacije i projekta „Musalla“. Na osnovu dugogodišnjeg i predanog rada kao i ostvarenih rezultata u organizaciji ove manif estacije Mirsad ef. Spahića, predsjednik Medžlisa, gosp. Ičanović je predložio da se efendiji Spahiću ponovo izglasa povjerenje na mjesto direktora pomenute Manifestacije što je od većine članova IO i podržano. 

NACRT Pravilnika o članstvu nije dobro rješenje za Sanski Most

Nakon izuzetno primjerene i konstruktivne rasprave koja je trajala skoro 2 sata predstavnici svih džemata su konstatovali da NACRT Pravilnika o članstvu i članarini u islamskoj zajednici još uvijek nije dobro rješenje za za mnoge poteškoće sa kojima se susreću aktivisti džemata na terenu. Na kraju ove sjednice je rečeno da svakako treba raditi na projektu centralizacije čija bi implementacija bila moguća pri Medžlisu islamske zajednice u Sanskom Mostu što su ujedno bili i zaključci ove sjednice.


Podijeli