KONKURS za dodjelu stipendija

konkurs

Na osnovu odluke Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice
Sanski Most broj 01 – 726/11 od 27.09.2011. godine raspisuje se:

KONKURS
za dodjelu stipendija

 

 

 

Pravo prijave na ovaj konkurs imaju učenici – studenti:

–    redovni učenici – e medresa;
–    redovni studenti FIN – a i IPF – a;
–    redovni polaznici – e drugih  škola – fakulteta pod uslovom da su hafizi – e ili da izučavaju hifz.

 

 

 

 

Opći uslov za sve prijavljene jeste da su sa područja Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most.

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati prilikom prijave na konkurs su:

1.    za učenike – ce medresa:
–      trebaju da imaju odličan ili vrlo dobar uspjeh iz predhodnog razreda
2.    za studente – ice FIN – a ili IPF – a:
–      studenti trebaju priložiti dokaz da nisu izgubili, odnosno da ne obnavljaju godinu
3.     za hafiza – izu, odnosno one koji izučavaju hifz:
–     dokaz o zvanju hafiza – ize ili potvrda o aktivnom učenju  hifza.

Uz prijavu – molbu na konkurs potrebno je priložiti i slijedeće:

 

–    uvjerenje – potvrda da je redovan učenik – ica medresa sa ocjenama ili kopija svjedočanstva 
–    uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu godine – semestra
–    dokaz o zvanju hafiza – ize ili potvrda muhafiza o aktivnom učenju hifza.
–    mišljenje džematskog imama i dokaz o pripadnosti porodici koja je član Islamske zajednice.


Konkurs ostaje otvoren do 20.10.2011. godine, nepodpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave dostaviti u Medžlis IZ – e Sanski Most ili na adresu Hamzibegova br. 2 79260 Sanski Most.

 

 

Dostavljeno:                                                                                           PREDSJEDNIK
–    svim džematima (oglasna tabla)
–    J.P. Radio                                                                                         Ilfad  Ičanović

Podijeli