Obavijest za HADŽDŽ 2012

hadz2012

Za sada je potrebno da zbog ograničenog broja mjesta,    zainteresovani kandidati pozivom na telefon muftijstva  broj  314-028  izvrše rezervaciju mjesta za odlazak na hadž.

Prije predaje dokumentacije u muftijstvo kandidati su dužni izvršiti ljekarski pregled koji je eliminatoran što znači da osoba koja ne dobije odobrenje ljekara neće moći ići na hadž.
Ljekarski pregled  za hadžije koje putuju sa područja bihaćkog muftijstva može se obaviti samo u Domu Zrdavlja u Bihaću (poliklinika).

 

Svaki hadžija treba   nazvati na broj 037 312 423 a zatim tražiti Medicinu rada i dogovoriti termin u kome će obaviti Ljekarski pregled.
Dokumenat o obavljenom pregledu čuvati i priložiti uz dokumentaciju za hadž.
Prije predaje dokumentacije također je  potrebno izvršiti uplatu putem banke na račun muftijstva broj 1605600056155956,(uplata u KM) a original uplatnice uz ostalu dokumentaciju predati u muftijstvu.
Molimo vas da ova uputstva  umnožite u potreban broj primjeraka i uručite kandidatima kada vam se budu obraćali za informacije.
Muftija bihaćki
Hasan ef.Makić 

 

PUTOVANJE NA HADŽDŽ AUTOBUSOM

-Rezervaciju mjesta izvršiti na telefon muftijstva broj 314 –  028.Rezervacije će se primati do popune  odobrenog  broja mjesta.

Putovanje  na hadž autobusom moguće je samo sa BH biometrijskim pasošem.

-Planiran je polazak autobusom 04 oktobra   a povratak  05 novembra 2012 godine.

-Cijena putovanja je 5.790,00KM. Uplatu izvršiti u konvertibilnim markama putem banke (bilo koje banke) na račun muftijstva broj 1605600056155956  –  Vakufska banke u Bihaću.Original uplatnice donijeti u muftijstvo sa ostalim dokumentima.

U tu cujenu uračunato je: prijevoz do Saudijske Arabije,prijevoz unutar Saudijske Arabije,  potrebne vize,smještaj u hotelima u toku putovanja  autobusima (sedam noćenja),smještaj u centralnoj zoni Medine i Azizijje u Mekki,hadžski kurban,ihrami i prsluci za muškarce,mahrame i prsluci za žene,jedan kofer i dvije putne torbe,okovratni novčanik,ljekarske i vodičke usluge, te  po dva  obroka dnevno  u Medini i Mekki. Tokom putovanja hrana nije obezbijeđena.

Ured za hadž ne obezbjeđuje putničko i zdravstveno osiguranje ali preporučuju hadžijama da to  učine individualno.

-Bolesne ili iznemogle osobe koje  nemogu obaviti hadž bez pratioca  ne mogu putovati autobusom.

Zbog situacije u Siriji ured za hadž će do 10.07. donijeti odluku dali će hadžije koje su odlučile da putuju autobusom moći putovati.Ako se putovanje ne mogne organizirati hadžije će moći dobiti povrat novca ili doplatiti za odlazak avionim.

Za putovanje na hadž autobusom potrebna je slijedeća dokumentacija.

1. Dokaz o izvršenoj uplati (originalna uplatnica).

2. Ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju.Cijena ovog pregleda kao ni cijena vakcinacije  nisu  uračunate u gore navedenu cijenu hadža.

3. Važeći bosanski biometrijski pasoš ( sa rokom važenja najmanje  do 10.04.2013 godine ).

U pasošu moraju biti prazne najmanje dvije uporedne stranice.

4. Tri kopije strane pasoša  na kojoj se nalazi slika.Kopija treba biti  u boji.

5. Žuti karton koji ne može biti stariji od tri godine.

6. 8 fotografija veličine 3,5 x4,5 cm.Pozadina glave na fotografiji mora biti bijela a glava mora zauzimati dvije trećine fotografije .Na pozadini svake fotografije napisati ime i prezime te način putovanja na hadž.

7. Za žene koje su mlađe od 45 godina potreban je mahrem-pratilac, u prijavi dostaviti  vjenčani ili rodni list  ( mahremom se smatra: otac,brat,muž, amidža,dajdža,svekar, sin  i djed)

8. Potvrda za mahrema mora biti originalna,prevedena na arapski jezik i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

9. Kopnenim putem mogu putovati samo putnici sa bosanskim biometrijskim  pasošem.

PREDAJA DOKUMENTACIJE  VRŠIT ĆE SE U MUFTIJSTVU U BIHAĆU OD 20   JUNA  DO  06  JULA   2011 GODINE.

OSOBE KOJE SE SE  EVIDENTIRALE ZA ODLAZAK NA HADŽ  BIT  ĆE  IZ MUFTIJSTVA  TELEFONOM POZVANE DA U GORE NAVEDENOM PERIODU, TAČNO ODREĐENOG DANA, DONESU POTREBNU DOKUMENTACIJU .

 


PUTOVANJE NA HADŽ AVIONOM

Rezervaciju mjesta izvršiti putem telefona 314 -028.Rezervacije će se primate do popune odobrenog broja mjesta.

-Planiran je polazak avionom  11,12 i 13 oktobra  a povratak  30-31 oktobra   2012 g.

-Cijena putovanja je 6250,00KM. Uplatu izvršiti u konvertibilnim markama putem banke (bilo koje banke) na račun muftijstva broj 1605600056155956  –  Vakufska banke u Bihaću.Original uplatnice donijeti u muftijstvo sa ostalim dokumentima.

U tu cujenu uračunato je: prijevoz do Saudijske Arabije,prijevoz unutar Saudijske Arabije,potrebne vize,smještaj u hotelima  u centralnoj zoni Medine i Azizijje u Mekki,hadžski kurban,ihrami i prsluci za muškarce, mahrame i prsluci za žene, jedan kofer i dvije putne torbe, okovratni novčanik, ljekarske i vodičke usluge, te dva obroka dnevno u Medini i Mekki. Ured za hadž ne obezbjeđuje putničko i zdravstveno osiguranje ali preporučuju hadžijama da to  učine individualno.

-Bolesni i iznemogli moraju imati pratioca.

Za putovanje na hadž avionom  potrebna je slijedeća dokumentacija.

1.Dokaz o izvršenoj uplati za hadž (original uplatnice)

2.Ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju.

Cijena ovog pregleda nije  uračunata u gore navedenu cijenu hadža, kao što nije uračunata ni cijena vakcinacije ( žutog kartona).

3.Važeći  BH  pasoš  sa rokom važenja najmanje  do 10.04.2013 godine).U pasošu moraju biti  prazne najmanje dvije uporedne stranice.

4.Žuti karton koji ne može biti stariji od  tri godine.

5. Tri fotografije  veličine 3,5 x 4,5 cm.Pozadina glave na fotografiji mora biti bijela a glava mora zauzimati  dvije trećine fotografije.Na pozadini svake fotografije napisati ime i prezime te način putovanja na hadž.

6.Dvije fotokopije pasoša (strana na kojoj se nalazi slika).Fotokopija mora biti u boji.

7.Za žene koje su mlađe od 45 godina potreban je mahrem-pratilac. U prijavi dostaviti  vjenčani ili rodni list.  ( mahremom se smatra: otac,brat,muž, amidža,dajdža,svekar, sin  i djed)

8.Potvrda za mahrema(vjenčani ili rodni list) mora biti originalna,prevedena na arapski jezik i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

9.Avionskim putem mogu se prijaviti  samo putnici sa BiH pasošem.

PREDAJA DOKUMENTACIJE  VRŠIT ĆE SE  U MUFTIJSTVU U BIHAĆU OD  20 JUNA DO 06 JULA 2012 GODINE.

OSOBE KOJE SE SE  EVIDENTIRALE ZA ODLAZAK NA HADŽ  BIT ĆE  IZ MUFTIJSTVA  TELEFONOM POZVANI DA U GORE NAVEDENOM PERIODU, TAČNO ODREĐENOG DANA, DONESU POTREBNU DOKUMENTACIJU U MUFTIJSTVO.

Podijeli