HUTBA 10. MUHARREMA

iftar_1

Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.(Tevba – 36)

 

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ‌[٩-٣٦]

Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.(Tevba – 36)

Islamska braćo danas je 09.muharrem 1434.h.g. – 23.11.2012.g.
Nalazimo se u mjesecu Muharremu. Mjesecu koga je Allahov Poslanik Muhammed -’alejhi-sselam- nazvao šehrullahi El-Muharrem (Allahov mjesec- Muharrem) (zu-l-ka’de, zu-l-hidže, muharrem i redžeb).Deseti dan muharrema se u islamskoj terminologiji naziva Jevmi ašura. Iz tog razloga naša današnja hutba će biti usmjerena u tom pravcu. Govorit ćemo o značaju ovog mjeseca a posebno o značaju desetog dana mjeseca Muharrema- jevmi ašuri.
Allahov Poslanik -’alejhi-sselam- je rekao:“ Najodabraniji post poslije mjeseca Ramazana je post u Allahovom mjesecu Muharremu, a najodabraniji namaz poslije propisanih- farz namaza- je noćni namaz-sallatul-llejl.“
(Prenosi Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i En-Nesai)

Iz mnogih predaja koje su zabilježene u hadiskim zbirkama i knjigama Sira (Životopisa Poslanikova -’alejhi-sselam-) saznaje se da su ashabi ovaj dan obilježavali dobrovoljnim postom. Vjerojatno zbog toga što je post Allahu -dželle še’nuhu- najmiliji ibadet. Za njega je Allah -dželle še’nuhu- pripremio posebnu nagradu. Zato je primjetno da su ashabi i druge značajne događaje i dane obilježavali postom. Oni su voljeli su da budu postači u takvim prilikama. Dan Ašure je upravo jedna od tih prilika.
Kada je Muhammed -’alejhi-sselam- došao u Medinu i vidio Jevreje da poste deseti dan Muharrema upitao je “ Šta je to? “Ovo je dobar dan- odgovorili su, dan u kome je Bog spasio Izraelićane od njihovog neprijatelja (faraona) i Musa ga je za to postio. „Pa ja sam Musau preči od vas“ – rekao je Muhammed -’alejhi-sselam- On ga je potom postio i naredio da se posti.“
( Buhari str. 166 III tom )
Obilježavanje postom deseti dan Muharrema je bilo uobičajeno u praksi ashaba posebno prije objavljivanja obaveznosti posta mjesecom Ramazanom. Nakon toga je post ovim danom ostao u statusu dobrovoljnog posta (nafile). Ko bude htio postiti ovaj dan imat će nagradu za to, a ko ne bude postio neće imati kazne niti nagrade.
Ebu Katade r.a. prenosi da je upitan Allahov Poslanik o postu desetog dana Muharrema (Jevmi ašure), pa je rekao da post ovog dana briše grijehe za proteklu godinu.“
(Prenosi Muslim )
Muslimani imaju dosta razloga da obilježavaju ovaj dan kako postom tako i drugim manifestacijama; tribinama, predavanjima, mevludima i sl.
U islamskim izvorima se spominju neki događaji koji su se desili upravo na deseti dan Muharrema (jevmi ašura) i mi ćemo ih ovdje samo na ovlaš spomenuti:
1) Ademu -’alejhi-sselam- je oprošten prekršaj koji je učinio u Džennetu nakon Iblisovog zavođenja i prevare.
2) Nuh -’alejhi-sselam- se sa svojim vjernicima iskrcao na planinu Džudijj / Ararat/, nakon što je potopljen njegov narod, odnosno nevjernici iz njegovog doba.
3)Junusa -’alejhi-sselam- je na ovaj dan izbacio kit na obalu nakon što mu je Allah -dželle še’nuhu- oprostio njegovu pogrješku.
4) Musa -’alejhi-sselam- se sa svojim sljedbenicima spasio od Faraonove vojske prolazom preko Crvenog mora a Faraon je utopljen.
5) Jusufa -’alejhi-sselam- je izbavila karavana iz bunara u koji su ga bacila njegova braća.
6) Rođen je Ibrahim -’alejhi-sselam-
7) Jakubu -’alejhi-sselam- je vraćen vid nakon dugogodišnjeg plača za svojim sinom Jusufom.
8) Ejjub -’alejhi-sselam- je ozdravio od bolesti kojom je bio iskušan od Allaha -dželle še’nuhu- na ovaj dan.
9) Sulejman -’alejhi-sselam- je postao vladar nad Izraeličanima na ovaj dan.
10) Rođen i podignut Isa -’alejhi-sselam- na ovaj dan.
11) Muhammedu -’alejhi-sselam- objavljen ajet u kome ga Allah -dželle še’nuhu- obavještava da mu je oprošteno sve što je prije činio i što će činiti u buduće.
Desetog dana Muharrema 61 godine po hidžri na Kerbeli je šehadet postigao hazreti Husejn r.a. drugi Poslanikov unuk. S njim zajedno šehadet je postiglo 17 mladića od ehli bejta. To se smatra najtragičnijim genocidom u islamskoj povijesti. Masakr na Kerbeli su izvele iračke jedinice pod komandom Ubejdullaha ibn Zijada koji je na tu funkciju bio postavljen od tadašnjeg halife Jezida ibn Muavije. Hazreti Husejn je primjer žrtve i hrabrosti na putu borbe za istinu. On nije htio da pogne glavu pred Jezidovom tiranijom.
Imam Gazalija je u svome djelu Muakšefetul-kulubi zapisao:»Znaj da je ono čime je pogođen Husejn desetog dana muharrema je šehadet koji upućuje na povećavanje njegovog ugleda i stepena kod Allaha. To je dan njegovog pridruživanja ostalim čalnovima čistog ehli bejta. Ko se želi sjećati te tragedije, može to samo činiti učenjme ajeta Inna lillahi ve inna lejhi radžiun,- Mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo- i ulaike alejhim salevatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul-muhtedun.»-To su oni nad kojima je Allahov blagslov i milost i to su oni koji su upućeni.»-
Čuvaj se da ne činiš ono što čine neke rafidije, iskazivanjem tude, žalosti i plača jer to nije od ahlaka mumina. Inače , dan u kome je preselio njegov djed bi bilo preče da se obilježava tugom. Allah nam je dovoljan. On jedini i divan je on Oslonac.» / Mukašefetul-kulubi, Gazalija/
Draga braćo! Ovo su neki događaji o kojima nam je historija sačuvala vijest, iz kojih vidimo da je Allah -dželle še’nuhu- na ovaj dan izlijevao svoju milost vjernicima i kažnjavao nevjernike.
Želja nam je da mi, muslimani dočekamo jedne godine, deseti Muharrem u kome će Allah dž.š , uništiti i iz postojanja iskorijeniti najlošiju i najgoru agresorsku cijonističku vlast , koji do sada vrši neviđeni i nezapamćeni genocid nad narodom palestine. To će biti dan velike radosti vjernicima. Naš Gospodaru pomozi nas protiv nevjerničkog naroda! A m i n !

Podijeli