Ljubav prema poslaniku Muhammedu a.s.

Islamic-Wallpaper-of-We-love-Muhammed

Ljubav prema poslaniku Muhammedu a.s.
Hvala Uzvišenom Allahu, salavat i selam resulullahu Muhammedu a.s., njegovoj porodici, ashabima i svima onima koji nose iman u svoji srcima. Nalazimo se u mjesecu u kome je rođen poslanik Muhammed a.s. koji je Milost svim svjetovima. Kada nekoga volimo onda ga puno spominjemo. Koliko mi volimo Muhammeda a.s., koliko upće znamo o njemu?  Da bismo bili istinski sljedbenici Muhammeda a.s., moramo iščitati njegov životopis, moramo upoznati i detalje iz njegovog života, jer se često u detaljima koji nam počesto promaknu krije velika mudrost.

 

Enes ibn Malik pripovijeda : ” Došao je neki čovjek Resulullahu a.s. i upitao ga : Allahova poslaniče, kada će nastupiti Sudnji dan? A šta si ti pripremio za Sudnji dan? – upitao ga je Allahov Poslanik a.s…Volim Allaha i Njegovog Poslanika a.s.- odgovorio je. Ti ćeš biti sa onim koga voliš!- rekao mu je Plemeniti Poslanik a.s.. Ovaj hadis je radosna vijest za sve one koji istinski vole našeg  Stvoritelja Allaha Uzvišenog i poslanika Muhammeda a.s..

Oživimo naša srca zikrom, spominjimo Allaha dž.š. često i donosimo salavate na Resulullaha s.a.v.s..Resulullah a.s. je Milost svim svjetovima, želio je da svaki čovjek krene pravim putem. O tome nas, naš Gospodar, Allah Uzvišeni obavještava u suri Et-Tevbe, 128. Ajetu:  ” Došao vam Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na iskušenja udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.”

Koliko mi volimo Resulullaha a.s., koliko je nama  teško kada ružno govore o njemu? Upućivajući ljude, podnio je najveća iskušenja i teret na svoji  mubarek plećima.  Uzvišeni Allah u suri Eš-Šu'ara, 3. ajetu kaže : ” Pa zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da vjeruju?” 

Ovi ajeti ukazuju na samilost plemenitog Poslanika a.s., koji je izgarao od želje da svi ljudi povjeruju u Allaha Uzvišenog i budu spašeni patnje u Vatri.  Brate i sestro, neka prvi tvoj korak u istinskom slijeđenju poslanika Muhammeda a.s., bude da kad kod se spomene njegovo ime doneseš salavat i selam na njega. Budeš li često donosio salavat, volio i slijedio Muhammeda a.s. nadati se ako Bog da, da ćeš biti u društvu snjim u džennetu.

Volimo te Allahov Miljeniče, tvoj Sunnet slijedimo i piti s tvog Havda želimo. Hvala ti Allahu što si nas učinio muslimanima, salavat i selam Resulullahu šaljemo.

 

Smajo ef. Šabić

Podijeli