Obavijest o dobitnicima stipendija u 2014/2015.god.

Obavijest o dobitnicima stipendija u 2014/2015.god.

Medžlis IZ-e Sanski Most sa zadovoljstvom ističe da je i ove godine uspio obezbjediti stipendije za sve učenike-ce i studente-ce koji se školuju na jednoj od medresa ili fakulteta na kojima se izučava naša plemenita vjera, dini-islam.

Pored teške materijalne situacije uzrokovane umnogome majskim poplavama i velikog angažmana uposlenika Medžlisa na planu pomoći nastradalom narodu, ipak smo uspjeli u želji i namjeri da se naša plemenita dugogodišnja tradicija stipendiranja učenika-ca i studenata-ca ne prekine.

Nadamo se da će dobitnicima stipendije biti dodatni podstrek da budu vrijedni tragaoci za znanjem i čestiti promotori i pronosioci plemenitih ideja dini-islama.

 

Podijeli