Medžlis IZ-e Sanski Most izdvojio 14.100 KM za stipendije učenicima i studentima

Medžlis IZ-e Sanski Most izdvojio 14.100 KM za stipendije učenicima i studentima

Danas (06.10.2014.) u prostorijama Medžlisa IZ-e Sanski Most upriličena je svečanost dodjele stipendija za sve studente i studentice nekog od fakulteta sa islamskim predznakom, kao i za sve učenike i učenice koji-e pohađaju neku od medresa u BiH, a koji su zadovoljili kriterije predviđene Konkursom. Stipendiju je primilo 20 učenika i studenata po unaprijed utvrđenim kriterijima, i to: 9 studenata-ica stipendiju od po 900 KM, te 11 učenika i učenica stipendiju od po 600 KM i 500 KM. Iako na stipendiju imaju pravo i odlični i vrlo dobri učenice-ce, tradicionalna je već praksa da odlični učenici dobijaju veću stipendiju za 100 KM. Po riječima predsj. Medžlisa, Ilfada Ičanovića, ova razlika je samo sa željom i ciljem da poticajno djeluje na sve stipendiste da kroz svoje školovanje postignu što bolje rezultate.

Glavni imam Medžlisa Sanski Most, prof. Husein ef. Kovačević, izrazio je svoje zadovoljstvo što Medžlis Sanski Most uspijeva u kontinuitetu da svake godine osigura pomenute stipendije, kao i zahvalnost svima koji im u toj plemenitoj akciji pomažu. To su, prije svih, džemati sa područja sanskog Medžlisa, kao i stalni i povremeni donatori. Jedan od najrevnosnijih pojedinačnih donatora u ovoj akciji je hadžija Alaga Karajković koji već nekoliko godina godišnje za ovu namjenu donira 1.000 KM.

Od kada datira pomenuta akcija stipendiranja, najzornije pokazuje podatak da postoje već i penzionisani imami koji su nekada bili stipendisti ovog Medžlisa, ali isto tako i nekoliko trenutno aktivnih imama zaposlenih u nekom od džemata sanskoga medžlisa koji svojim čestitim radom i aktivizmom na najbolji način se ‘odužuju’ Medžlisu IZ-e Sanski Most.

Pored navedenog kurioziteta, smatramo važnim istaknuti da je Medžlis IZ-e jedini u BiH koji neprestano, nakon agresije na BiH, stipendira sve one koji se školuju kako bi pronosili i propagirali vrijednosti i ljepote svoje plemenite vjere islama. U tom smislu, Glavni imam je i poručio stipendistima da Medžlis od njih zauzvrat ne traži ništa, osim njihove iskrene dove da u ovoj plemenitoj akciji i u budućnosti istrajavamo.

 

Podijeli