KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA MEDLISA

Broj: 01-02-1-615-1/16

Datum: 10. X 2016.

09. I 1438 h.g.

Na osnovu odluke Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most broj 01-02-1-615-1/16 od 10. X 2016. godine raspisuje se:

KONKURS

za dodjelu stipendija

Pravo prijave na ovaj konkurs imaju učenici – studenti:

redovni učenici-ice medresa;

redovni studenti FIN-a i IPF-a;

redovni polaznici – e drugih  škola – fakulteta pod uslovom da su hafizi /e ili da izučavaju hifz;

šehidska djeca imama, bez obzira koju školu ili fakultet redovno pohađaju,

šehidska djeca uposlenika Medžlisa IZ-e Sanski Most, bez obzira koju školu ili fakultet redovno pohađaju.

Opći uslov za sve prijavljene jeste da su sa područja Medžlisa IZ – e Sanski Most.

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati prilikom prijave na konkurs su:

1.    za učenike/ce medresa:

–      trebaju da imaju odličan ili vrlo dobar uspjeh iz

predhodnog razreda;

2.    za studente/ice FIN – a ili IPF – a:

–     studenti trebaju priložiti dokaz da nisu izgubili, odnosno da ne obnavljaju godinu;

3.    za hafiza/izu, odnosno one koji izučavaju hifz:

–     dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda o

aktivnom učenju  hifza.

Uz prijavu – molbu na konkurs potrebno je priložiti i slijedeće:

uvjerenje – potvrda da je redovan učenik/ica medresa sa ocjenama ili kopija svjedočanstva;

uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu godine – semestra;

dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda muhafiza o aktivnom učenju hifza;

mišljenje džematskog imama i dokaz o pripadnosti porodici koja je član Islamske zajednice;

Dokaz o uplati članarine (vazife) za 2016. godinu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u Medžlis IZ – e Sanski Most ili na adresu Hamzibegova br. 2, 79260 Sanski Most.

 

Dostavljeno:

-RTV Sana

-web stranica MIZ Sanski Most

-džematima

 

Podijeli