KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA MEDŽLISA

Medžlis IZ Sanski Most raspisuje:

KONKURS

za dodjelu stipendija

Pravo prijave na ovaj konkurs imaju:

– redovni učenici-ice medresa;

– redovni studenti FIN-a i IPF-a;

– redovni polaznici-e drugih  škola – fakulteta pod uslovom da su hafizi /e ili da izučavaju hifz.

Opći uslov za sve prijavljene jeste da su sa područja Medžlisa IZ-e Sanski Most.

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati prilikom prijave na konkurs su:

1.    za učenike/ce medresa:

–      trebaju da imaju odličan ili vrlo dobar uspjeh iz predhodnog razreda;

2.    za studente/ice FIN – a ili IPF – a:

–     studenti trebaju priložiti dokaz da nisu izgubili, odnosno da ne obnavljaju godinu;

3.    za hafiza/izu, odnosno one koji izučavaju hifz:

–     dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda o aktivnom učenju  hifza.

Uz prijavu   na konkurs potrebno je priložiti i slijedeće:

– uvjerenje/potvrda da je redovan učenik/ica medresa sa ocjenama ili kopija svjedočanstva

– uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu godine – semestra

– dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda muhafiza o aktivnom učenju hifza

– dokaz o uplati članarine (vazife) za  tekuću  godinu

– preporuku/mišljenje džematskog imama

– prijavu boravišta (CIPS prijava)

Prijave dostaviti u Medžlis IZ-e Sanski Most.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Datum:  11. 10. 2021. godine

  Predsjednik:

Nurija Jakupović

Podijeli