Održana godišnja Skupština Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most

Održana godišnja Skupština Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most

Danas (26.02.2023) je u prostorijama centralne Hamzibegove džamije održana redovna Skupština Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most na kojoj su džematskim  zastupnicima podneseni izvještaji o radu i poslovanju Medžlisa u protekloj 2022. godini.

Na samom početku, a nakon proučenog ašereta, izabrano je radno predsjedništvo koje je rukovodilo Skupštinom: dr. Haris Islamčević, predsjedavajući Skupštine, Samir Cerić, zamjenik.

Kako je to bila praksa i do sada, sve materijale sa detaljnim izvještajima, zastupnici su dobili nekoliko dana prije održavanja Skupštine, kako bi iste u svojim džematima mogli razmotriti, a sve sa ciljem što transparentnijeg uvida u rad službi Medžlisa, ali i konstruktivnijih analiza, pitanja, smjernica i sugestija od džematskih zastupnika na samoj Skupštini.

Izvještaje su podnijeli svako iz svoga djelokruga rada i odgovornosti: gl. imam Mirza-ef. Žerić (vjersko-prosvjetni), predsjednik IO Medžlisa Mirnes Alagić (administrativno-pravni), blagajnica Ilma Salihspahić (finansijski).

Svi podneseni izvještaji su dobili jednoglasnu podršku članova Skupštine, nakon čega je prisutnim članovima ostavljena mogućnost za eventualna pitanja, prijedloge i sugestije.

Iz izvještaja predsjednika IO Medžlisa

Mirnes Alagić koji je odnedavno dobio emanet vođenja našeg Medžlisa u administrativno-pravnom dijelu, čestitao je rukovodstvu Medžlisa koje je taj emanet evidentno uspješno vodilo u proteklom mandatu, na čelu sa mr. Nurijom Jakupovićem. Posebno je izdvojio skori završetak  izgradnje Vakufskog tržnog centra kao najvažnijeg infrastrukturnog projekta našeg Medžlisa, ali i formalnopravno uređenje šireg djelokruga rada i djelovanja Medžlisa kroz donošenje kvalitetnih pravilnika i odluka.

Pored toga, izrazio je svoje zadovoljstvo kvalitetno uspostavljenom saradnjom sa općinskim i kantonalnim nivoima vlasti, kao i određenim humanitarnim i nevladinim organizacijama zahvaljujući kojima je rukovodstvo Medžlisa realizovalo više značajnih projekata u našim džematima, posebno onim čije bi funkcionisanje bilo otežano bez finansijske podrške koju u ovom segmentu redovno osigurava Općina na čelu sa općinskim načelnikom, Farisom Hasanbegovićem.

Iz izvještaja Glavnog imama

U opširnom izvještaju o vjerskoprosvjetnim aktivnostima koje su se odvijale na području našeg Medžlisa, glavni imam Mirza-ef. Žerić je izrazio svoje zadovoljstvo činjenicom da je Medžlis i u protekloj godini uspio realizovati više projekata i aktivnosti od kojih su neke već postale svojevrsni brend po kojem je naš Medžlis prepoznatljiv. Vjerskokulturna manifestacija “Musalla” kao najznačajnija i najposjećenija manifestacija na području Muftijstva bihaćkog je svakako od njih, kao i kur’ansko takmičenje za djecu i omladinu koje se odvija na kraju kalendarske godine.

U protekloj godini naš Medžlis je bio počašćen i organizacijom hafiske dove za mladog hafiza Ajdin-ef. Halilića, a na kojoj se okupio veliki broj hafiza i alima naše Islamske zajednice. Za doprinos u unapređenju imamsko-muallimskog misije kao i sveukupnog džematskog aktivizma, priznanje “Najuspješniji imam” u protekloj godini pripalo je Elmedin-ef. Mujkiću, imamu džemata Trnova.

Prema riječima Glavnog imama, naš Medžlis je i ove godine uspio prikupiti rekordan iznos zekata i sadekatul fitra u Bejtul mal, kao i najveći broj kurbana za potrebe Medrese u Cazinu, za što su svakako najzaslužniji vjernici koji imaju povjerenje u svoju Islamsku zajednicu.

Tim povodom dvoje uposlenika Medžlisa je od strane Rijaseta IZ-e u Sarajevu primilo priznanja i zahvalnice za poseban doprinos: Hikmet-ef. Kaltak sa svojim džematlijama džemata Vrše, te Ilma Salihspahić, blagajnica Medžlisa.

Na kraju rada Skupštine nekoliko zastupnika je uzelo učešće kroz pitanja i diskusije, koja su od strane rukovodstva Medžlisa i Skupštine okarakterisani kvalitetnim smjernicama za poboljšanje određenih segmenata rada i djelovanja svih službi Medžlisa.

Nakon oficijelnog dijela rada Skupštine, druženje zastupnika je nastavljeno u opuštenijoj atmosferi u restoranu Medžlisa.

Podijeli