Skucani Vakuf L.O.

 

 

Skucani Vakuf-LIJEVA obala

 

Džemat Skucani Vakuf-lijeva obala, je relativno nov džemat, koji je nastao poslije rata, 1997. godine, izdvajanjem iz džemata Skucani Vakuf (sada Skucani Vakuf, desna obala). Džemat je smješten na lijevoj obali rijeke Blihe, 17 kilometara sjeverozapadno od Sanskog Mosta, u pravcu Bosanske Krupe. a pripadaju mu zaseoci Baće, Varš, Podglavica, Alihodžići, Ramići, Avdići i Èehići. Džemat broji 180 domaćinstava i ima džamiju, koja je sagrađena 2002. godine, kada je upriličeno i njeno svečano otvorenje. Imam koji trenutno obavlja vjerske aktivnosti u ovom džematu je Selmir ef. Hurić.

Od vakufske imovine, pored novosagrađene džamije, džemat posjeduje i mekteb, imamski stan, gasulhanu, dva mezarja i ostale vakufske nekretnine (njive i voćnjaci). Kao vakifi, među džematlijama se ističu Avdić Fehret i Bačić Hušid, koji su uvakufili parcelu na kojoj je sagrađena džamija, zatim Babača Muradif i njegova supruga Sabina, koji su za svečano otvaranje (za ključ džamije) uvakufili 27.000 KM, dok je preko 15 džematlija dalo donaciju od pet i više hiljada konvertibilnih maraka.

U džamiji se redovno obavlja svih pet dnevnih namaza, džuma, teravija i bajrami, dok se mektebska nastava izvodi dva puta sedmično, subotom i nedjeljom, po četiri nastavna sata.

Džemat Skucani Vakuf, lijeva obala je sa džematom Skucani Vakuf desna obala, do 1997.godine, činio jedan džemat, kada se, nakon ukazane potrebe,odvojio i konstituirao kao zaseban džemat.

Podijeli