Demiševci

dzamija_demisevci

Džemat Demiševci nalaizi se na 5 kilometara sjevero-zapadno od Sanskog Mosta. Džemat je vrlo mlad u novijoj historiji, s obzirom da je od 1945. do 2007. god. bio u sastavu džemata Husimovci, ali željom i voljom džematlija, kao i svojim geografskim položajem neminovno je bilo reafirmiranje ovoga nekada vrlo poznatog džemata.

Iz popisa stanovništva od 1879. godine džemat, tada Dinoševci, brojao je 22 kuće i ukupno 130 žitelja. Po kazivanju najstarijih iz džemata prvi imam s početka 20.st. bio je Talić Mustafa, a potom efendija Mujagić, zatim efendija Silić da bi kraj II svjetskog rata zajedno sa svojim džematlijama dočekao Durić ef. Smail.

Džematlije ovoga džemata aktivno su učestvovali u odbrani svoga kućnog praga o čemu govore i podaci o poginulima iz Agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992 – 1995. No, hrabrost i viteštvo Demiševljana nije iskazano samo u ovoj posljednjoj okupaciji nego i II svj.ratu kada su Demiševci bili posljednja osvojena teritorija na području Sanskog Mosta. Tada je selo prozvano Demigrad, a po tom nazivu, danas džamija nosi i ime, “Demigrad džamija”.

Prije samog utemeljenja džamije uklonjen je mesdžid koji je gravitirao u ovom džematu od, kako pamte najstariji stanovnici, 1898.god., a koji je bio spaljen od strane Partizana u II svj.ratu. Izgrađen je ponovo 1946., a obnovljen 1956. i bio je u funkciji kako mesdžida, tako i mekteba gdje su softe i imami podučavali mnoge naraštaje islamu.

Demigrad džamija je utemeljena 1999. u mjesecu Ramazanu, a na inicijativu mladog softe, Senada ef. Omića koji je tog Ramazana obavljao ramazansku praksu u svome rodnom selu. Svečano otvorenje je bilo 04. jula 2006. godine. Džamiju je prvi otvorio Kičin (Salko) Juso koji je svojom donacijom od ukupno 25.000KM bio značajan učesnik u izgradnji.

Vakufsku imovinu džemata pored pomenute džamije čine i mezarluci površine cca. 4,5 dunuma, džematska kuća sa dvorištem cca. 2 dunuma, za čiju je izgradnju zemljište uvakufio Jagurdžija (Tahir) Aziz.

U džematu se nalaze i dva šehidska spomen obilježja, jedno za šehide koji su žrtvovali svoje živote, kao Domobrani u II svj.ratu, a drugo za šehide koji su ubijeni u periodu agresije ‘92-‘95.

Džemat danas broji cca. 150 kuća u kojima boravi 226 domaćinstava. Mnogi džematlije su zbog agresije napustili svoje domove i danas žive rasuti po svijetu, ali ne zaboravljajući ko su i šta su, što dokazuju u svojim učešćem u svim akcijama koje sprovodi džemat. Džematlije Demiševaca su po svome jedinstvu i slozi nadaleko poznati i svakako je ovaj džemat jedan od onih koji su za primjer drugima.

Podijeli