TUŽBE PRIORITET U RADU UDRUŽENJA LOGORAŠA

    Preko 1300 bivših logoraša s područja Općine Sanski Most, tužiće Republiku Srpsku za prisilna odvođenja i zatvaranja u koncentracione logore, rečeno je u nedjelju na održanoj redovnoj godišnjoj skupštini udruženja logoraša Općine Sanski Most.

    Prema riječima predsjednika ovoga udruženja, Nihada Ključanina, broj tužbi bi mogao biti i udvostručen ukoliko bivši logoraši iz Sanskog Mosta, koji sada žive u inostranstvu podignu tužbe. On je dodao kako je ovo udruženje nedavno potpisalo ugovor sa kancelarijom mostarskog advokata, Semira Guzina, koja će ih zastupati u tužbama protiv Vlade Republike Srpske. “Tužbe protiv Republike Srpske biće prioritet u našem radu.Logoraši će tužbe podizati pojedinačno, a po jednoj tužbi će plaćati 50 maraka. Dio troškova će finansirati Savez logoraša BiH.”, rekao je Ključanin. Prema podacima s kojima raspolaže ovo udruženje, oko pet hiljada građana nesrpske nacionalnostu s područja Općine Sanski Most, tokom 1992. godine bili su manji ili duži period zatočenici koncentracionih logora. (Zlatan Èekić)
Podijeli