Pet iskušenja (Mirza ef. Žerić, prof.)

peace_by_rosenzahra
U ime Allaha dž.š. Milostivog Samilosnog. Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Onome koji nam je poslao Svoga Poslanika sa najljepšom viješću, koja izbavlja ljude iz tmina kufra na sjetlost imana. Salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, te na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana. Poštovana i cijenjena braćo, današnju hutbu započinjemo jednim jako lijepim i više nego poučnim hadisom Poslanika Muhammeda a.s. koji nas upozori na pet ljudskih grijeha koji  povlače za sobom Božiju kaznu još na dunjaluku. Naime prenosi se od Abdullaha ibn Omera r.a. da je rekao: Allahov Poslanik a.s. okrenuo se prema nama ( ashabima ) i rekao:
„ O skupino muhadžira, molim zaštitu od Allaha dž.š. za pet stvari sa kojima će ljudi biti iskušavani da ih vi ne doživite:

  1. Neće se nikada među ljudima pojaviti nemoral koji će se javno ispoljavati, a da Allah dž.š. neće dati da se među njima pojave zarazne bolesti koje nisu bile poznate njihovim prethodnim generacijama;
  2. Neće ljudi početi zakidati i varati pri vaganju i mjerenju, a da ih neće zadesiti glad, oskudica, kriza i nepravda njihovih vladara;
  3. Neće ljudi prekinuti davati zekat na svoj imetak, a da im neće biti uskraćena kiša sa neba, a da nije stoke kiša ne bi nikako ni padala;
  4. Neće ljudi prekinuti ugovor sa Allahom dž.š. i Njegovim Poslanikom a.s., a da Allah dž.š. neće dati da nad njima zavlada strani neprijatelj koji će im oteti nešto od onoga što je bilo u njihovom posjedu;
  5. I kada god njihove vođe ne budu sudile po Allahovoj knjizi i budu odabirale samo nešto od onoga što je Allah dž.š. objavio, Allah dž.š. će dati da među njima bude ubačen razdor i svađa.“ ( Ibn Madždže, Bejheki )
U ovome hadisu Božiji Poslanik Muhammed a.s. navodi pet ljudskih grijeha koji će se pojaviti na dunjaluku, upozorava svoje ashabe na opasne posljedice koje oni izazivaju i ovodunjalučku kaznu koju povlače za sobom.
Kada dođe vrijeme pa se ljudi prepuste nemoralu, lopovluku i drugim vrstama seksualnih poroka onda će ih zadesiti ovodunjalučka kazna koja će se manifestovati u obliku teških zaraznih bolesti koje nisu bile poznate prethodnim generacijama. I zaista mi smo danas svjedoci istinitosti riječi našeg Poslanika. Mi smo svjedoci vremenu u kojem se pojavila nezapamćena moralna kriza u koju sve dublje i dublje tonemo. Nakon nedozvoljenih vanbračnih, seksualnih odnosa koji su masovno prisutni ne samo u zemljama zapadne Evrope i Amerike već i tu među nama, među onima koji se smatraju muslimanima, ljudska obijest ne posustaje već iznova pronalazi načine kako da premaši ogromnu moralnu krizu u koju je već poodavno zaronula. Nažalost živimo u vremenu bolesnih umova, pomračenih kufrom i nevjerom. Nakon svih vanbračnih, nemoralnih odnosa lagano uz skoro neprimjetne proteste malobrojnih skupina normalnih insana  u našem okruženju legalizuju se homoseksualni brakovi. I šta više bilo kakav protest protiv ovih monstruma smatra se povredom ljudskih prava. Naravno o ljudskim pravima normalnih insana, o pravima naše djece da žive u normalnom okruženju niko i ne govori. A dokle daleko pogana ljudska svijest može otići govore nam još dva podatka, koja ćemo spominuti zbog ibreta. Naime, želim kazati da u mnogim zemljama „civilizovane„ Evrope, a posebno u skandinavskim zemljama i sama crkva legalno sklapa brakove homoseksualaca. Ta institucija koja bi trebala štititi Božanski zakon iskazan između ostalog i kroz Indžil ( Jevanđelje ) dozvolila je da se u njenim hramovima
( ckvama ) sklapaju ovakvi brakovi. Naravno sve to govori o pokvarenosti ljudi našeg vremena. A druga stvar koja je možda još gora jeste dozvola usvojenja djece od strane homoseksualnih monstruma. Kakva će biti ta djeca koja odrastaju u takvim porodicama, možemo samo da zamislimo.
Pored vanbračnih  i homoseksualnih odnosa svjedoci smo masovnog zlostavljanja maloljetne djece, pa čak i od strane njihovih vlastitih roditelja. Siguran sam da ste sa nevjericom slušali i gledali austrijskog monstruma koji je godinama držao zatvorenu vlastitu kćerku, koja mu je rodila i nekoliko djece.  I nakon svega ovoga griješni ljudi, ta sitna Božija stvorenja kojima je povjeren hilafet na zemlji, imaju polne odnose i sa životinjama. Zaista da  nepovjerujemo! Ali to je Evropa kojoj neprestano težimo. To je obećano društvo za nas Bošnjake muslimane i druge male i siromašne narode. Nemojte se iznenaditi kada čujete da je jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju i priznavanje homoseksualaca i njihovih tobože ljudskih prava.
Nakon svega ovoga kao ovodunjalučku kaznu i opomenu Uzvišeni Allah dž.š. je dao da se pojave teške zarazne bolesti, poput side, sifilisa, gonoreje… koje su bile nepoznate našima djedovima i njihovim precima. Zaprepašćujuću su podaci da svakodnevno od ovih bolesti oboljeva i umire više hiljada ljudi u svijetu. Nažalost među njima je i veliki broj djece koja ni kriva ni dužna od svojih majki rođenjem nasljeđuju ovu bolest. A sve do skora ova bolest je bila strana za nas Bošnjake muslimane i kada se o njoj govorilo imali smo osjećaj kao da se sve to dešave na drugoj planeti. Međutim današnja situacija je drastično promijenjena. Pa danas možemo vrlo često čuti da i u našoj Bosni ima značajan broj osoba zaraženih ovim virusom. Da nas dragi Allah dž.š. sačuva ovog iskušenja.
Druga vrsta grijeha spomenuta u ovom hadisu Poslanika a.s. je varanje pri mjerenju i vaganju.  Razni vidovi ljudskog varanja i krivog mjerenja  za rezultat imaju glad, oskudicu i nepravdu vladara. Govoreći o ovome Uzvišeni Allah dž.š. u Kur´anu kaže:
„ Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, a kad drugima mjere na litar ili na kantar zakidaju.“ Suretul Mutaffifin, 1-3
Lakomisleni šejtanskim vesvesama obmanuti insani misle da će zakidanjem i varanjem sebi obezbjediti bolju i veću nafaku. Misle da će se obogatiti ako nekome uskrate njegovo pravo. Pa smo svjedoci vode u mlijeku, proizvoda bez tačnih deklaracija ili šta više namjerno netačno naštimanih vaga po pijacama ili prodavnicama. Prošlo je vrijeme poštenih Bošnjaka koji su kupcu ukazivali i na prekinuti konac u cipeli, zbog kojeg su i cipele jeftinije nego inače. Ali posljedica varanja i namjerno pogrešnog mjerenja nije bogatstvo i prosperitet već glad, siromaštvo, oskudica i nepravda. Zaista haram imetak bez obzira koliko bio velik ili malen ne može uvećati čovjekov imetak već naprotiv on ga uništava.
Dalje nam Poslanik a.s. reče da izbjegavanje Allahove naredbe davanja zekata uzrokuje sušu koja opet mnogo šteti samom čovjeku. Zekat je stub islama i nezamislivo je da musliman škrtari ili uopće ne daje zekat, ako je već obavezan da to čini. Međutim naša priča o zekatu na ovim prostorima ostaje na tome da je zekat stub islama ali ipak, i pored toga što je stub ili temelj islama, Bošnjaci masovno izbjegavaju ovu instituciju misleći da će osiromašiti ako podjele ono što ne pripada njima. Ovu moju tvrdnju potvrdiće i broj onih koji godišnje daju zekat onako kako to Allah dž.š. traži od njih. A vjerujte da su oni jako rijetki, rjeđi nego što možemo i da zamislimo. Pa se onda upitamo da li mi uopće vjerujemo u Allaha i Njegova obećanja. I ne  zaboravimo da su suše koje uništavaju naše usjeve posljedica naše škrtosti i naših grijeha, a Uzvišeni Allah dž.š. kaže:
„ Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih. Ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i zemlju naslijediti. Allah dobro zna ono što radite.“ Suretu Ali Imran, 180.
Četvrta stvar koju Poslanik a.s. spomenu u današnjem hadisu je kršenje ugovora kojeg postigoše naše duše sa Allahom dž.š., Tvorcem nebesa i zemlje i svega što postoji. A samo da se podsjetimo da su se naše duše obavezale na bezrezervnu poslušnost i odanost Allahu dž.š.
I kada god se muslimani ogluše na ugovor sa svojim Tvorcem i za vrhovnog vladara uzmu nekoga drugog mimo Allaha dž.š., tada će Allah dž.š. dati da nad njima zavlada strani neprijatelj koji će im oduzimati imetak, čast i dostojanstvo. Koliko puta su se Bošnjaci uvjerili da je ovo zaista istina? Koliko puta su zaboravili Allaha, Njegovog Poslanika i Kur´an i koliko puta su zbog toga gubili imanja, živote i bili obeščašćeni pred očima najbližih? Posljednja agresija na našu zemlju i na naš narod je najsvježiji primjer ovoga o čemu ja danas govorim. Zaboravili smo Boga i doživjeli neviđenu katastrofu.
I zadnje na što nas upozori naš Poslanik a.s. kroz ovaj hadis jeste svađa i razdor koji će se pojaviti među muslimanima. Svakako da će i to doći kao posljedica naših grijeha. Prvenstveno zbog nepoštovanja Kur´anskih propisa, odabiranja onoga što nam odgovara i odbacivanja onoga što nam ne odgovara. A svađa i razdor među muslimanima su gori od stranog neprijatelja. To smo mogli osjetiti mnogo puta, posebno mi u Krajini. A Uzvišeni Allah dž.š. kaže:
„ Reci: On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih osjetite. Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili.“ Suretul En´am, 65.
I na kraju molim Uzvišenog Allaha dž.š. da se okoristimo današnjom hutbom, te da ona bude dokaz za nas na Sudnjem danu, a nikako dokaz  protiv nas. AMIN!
Mirza ef. Žerić, prof.
Podijeli