Podaci za 2009. godinu Iz RS-a u FBiH preselilo 3.413 stanovnika

Slika5
Prošle godine je u Republici Srpskoj čak 14.629 stanovnika promijenilo mjesto prebivališta, a više od pola migracija je ne relaciji RS – Federacija BiH.

Niko pouzdano ne zna prave razloge za toliki broj preseljenja, jer svaki od tih slučajeva priča je za sebe. Ipak, analitičari pretpostavljaju da je ovdje riječ uglavnom o ekonomskim migracijama.

Uostalom, analizirajući podatke o unutrašnjim migracijama stanovništva koje je za prošlu godinu obradio Zavod za statistiku Republike Srpske, jasno se vidi da se stanovništvo iseljava iz malih i nerazvijenih opština u veće gradove. Vjeruju da je tamo mnogo veća mogućnost da i oni pronađu svoje “mjesto pod suncem”.

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, dobijenim iz evidencije prijava i odjava stanovništva, ljudi su se najčešće preseljavali iz entiteta u entitet.

Lani je tako zabilježeno čak 7.689 slučajeva preseljenja iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i obratno. Preciznije rečeno, prošle godine iz Federacije je iselilo u Republiku Srpsku 4.276 stanovnika. U isto vrijeme, prema tim podacima, iz Republike Srpske u Federaciju BiH iselilo je 3.413 stanovnika.

Predstavnici međunarodne zajednice već se godinama hvale kako je eksperiment sa Brčko distriktom uspio i da bi na njega trebalo da se ugledaju i u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Iz te njihove priče na prvi pogled stiče se utisak kako tamo cvjetaju ruže, jer su plate, a time i standard stanovništva mnogo bolji nego u entitetima.

Ipak, statističari su zabilježili da su se prošle godine iz Brčko distrikta u Republiku Srpsku doselila 403 stanovnika. U isto vrijeme, tamo su se odselila 392 stanovnika.

Takozvane ekonomske migracije po sistemu “trbuhom za hljebom”, najočitije su u međuopštinskom pomjeranju stanovništva u Republici Srpskoj. Statističari su tako lani zabilježili 6.145 slučajeva preseljenja iz opštine u opštinu na teritoriji Republike Srpske.

Iz obilja statističkih podataka koji govore o tome jasno se vidi da je Banja Luka već godinama najinteresantnije mjesto za život u Republici Srpskoj. Prošle godine su u ovaj grad doselila 2.202 nova stanovnika.

Od toga čak 1.616 stanovnika doselilo je iz drugih, manjih mjesta u Republici Srpskoj. Utočište u ovom gradu lani su pronašla i 542 stanovnika koja su se u ovaj grad doselila iz Federacije BiH.
Podijeli