Prvi cjeloviti prevod Buharijinog Sahiha na bosanski jezik

img_5330
Jučer (24.03.2010. godine) je u prostorijama Kulturnog centra Kralj Fahd u Sarajevu održana promocija prvog cjelovitog prijevoda Buharijine zbirke hadisa „Sahihu-l-Buhari” na bosanski jezik.

Promotori ovog veoma značajnog djela bili su ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Eid al-Thaqafi, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Mustafa ef. Cerić te bihaćki muftija Hasan ef. Makić.

Ideja za realizaciju ovog projekta javila se još davne 1998. godine kada je u Bosni i Hercegovini djelovao Visoki saudijski komitet za pomoć Bosni i Hercegovini. Nakon kraćeg perioda aktivnog rada na realizaciji ove ideje, došlo je do privremenog zastoja projekta te je reaktiviran krajem 2003. i početkom 2004. godine kada je sa radom počeo Kulturni centar Kralj Fahd u Sarajevu. Projekat je financiran sredstvima iz ličnog vakufa prethodnog kralja Saudijske Arabije Fahda ibn Abdul-aziza.

Prevodilački tim koji je radio na prevodu ovog velikog djela islamske znanosti sačinjavali su: Hasan Makić, Muharem Štulanović, Zuhdija Adilović, Šefik Kurdić, Šukrija Ramić, Muhamed Mehanović, Ibrahim Husić, Haso Popara, Ahmed Halilović, Enes Ljevaković i Halil Mehanović.

Promocija je održana tokom jučerašnje Sjednice Rijaseta tako da su joj prisustvovali svi eminentni članovi vrha Islamske zajednice.

Islamski učenjaci Sahihu-l-Buhari smatraju najvjerodostojnijom zbirkom hadisa Božijeg Poslanika i poslije Kur`ana smatra se osnovnim izvorom islamskog učenja i prakse. Prijevod kompletne Buharijine zbirke na bosanski jezik je veliki i važan događaj kojim se temeljna islamska literatura uvodi u bosanski jezik. Kvalitetu prevoda doprinosi i činjenica da je teksta izvornika vokaliziran i štampan paralelno sa prevodom uz značajan objašnjenja i komentare prevodilaca.

Rijaset.ba

Podijeli