Odgovor FETVA EMINA u vezi sa novom godinom i Djed mrazom…

happy-new-year-2011-1

Lik Djeda Mraza i stav islama prema tome

– Veći broj muslimana postavio  je pitanje Fetva-eminu u vezi islamskog stava o tzv. Djeda Mrazu kao jednom od simbola svetkovine kojom se obilježava početak nove kalendarske godine te kako se musliman treba postaviti spram tog fenomena.

 

 

Poštujući pravo izbora svakog pojedinca i porodice da u konkretnoj situaciji postupi u skladu s vlastitom savješću i opredjeljenjem, Fetva-emin dr. Enes Ljevaković želi ukazati na sljedeće: 

1. Djeda Mraz je izravno povezan s kršćanskom tradicijom i zapravo samo je drugo ime za ličnost iz te tradicije poznatu kao „Sveti Nikola“. Oni koji prešućuju ovu činjenicu i pokušavaju da predstave, ustvari nametnu, Djeda Mraza kao općeprihvaćeni simbol darovanja djece povodom nove kalendarske godine, čije je obilježavanje, također, povezano s kršćanskim vjerovanjem u datum rođenja Isaa a.s., zamagljuju istinu i obmanjuju javnost, posebno muslimansku djecu nastojeći im poturiti jedan kršćanski simbol kao neutralan i kao općeprihvaćen i poželjan obrazac ponašanja. 

2. Spomenuta svetkovina i njen simbol nisu poznat, priznat i prihvaćen element u islamskoj tradiciji Bošnjaka. Oni su pod/na/metnuti i promovirani muslimanima i njihovoj djeci u vrijeme jednoumlja i neslobode i muslimani bi ih, kao svojevrsne zaštitne znakove tog vremena i politike i kao simbole strane islamskom učenju i tradiciji, trebali ignorirati. 

3. Pravo je svakog pojedinca i porodice da po vlastitoj savjesti i izboru prihvate ili ne prihvate spomenute simbole, ali je prema islamskom učenju svako i odgovaran za vlastiti izbor i postupke. Uzvišeni u Kur'anu kaže: „Svaki je čovjek odgovoran za ono što je uradio“. (El-Muddessir,38). Poslanik a.s. u jednom hadisu naglašava: „Svako od vas je čuvar/pastir i bit će odgovoran za ono što mu je povjereno“. (Sarajevo, 24. decembar 2010. MINA i www.rijaset.ba)  

Dakle, lik i pojava Djeda Mraza nije iz naše tradicije, ne pripada nama i našoj djeci. Ovu pojavu treba izbjegavati, a ne podržavati, ne afirmisati i razvijati neislamsku tradiciju.

Allah, dž.š., u Kur'anu kaže: ”Vasi zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. Onaj koji za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobjediti.” (El-Ma'ida, 54-56)

Zaključak:

Nije naše da oponašamo običaje i praksu drugih naroda. Nije naše da obilježavanj ovaj praznik ( b(r)ožić, novu godinu) i lik i pojavu Djeda Mraza. On je sam po sebi prazan i besmislen, a pun grijeha, sramote, nemorala, štetnih i sve više krvavih, smrtnih posljedica.

Podijeli