Da li je obilježavanje rođenja Poslanika s.a.v.s., novotarija?

love_muhammed

Poštovani, neka Vas Allah nagradi za Vaš trud. Možete li nam dati pojašnjenje vezano za obilježavanje rođenja Poslanika s.a.v.s., budući da neki muslimani tvrde da je to novotarija i nedozvoljeno?

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i Miljenika Muhammeda s.a.v.s.

Prije svega, muslimani širom svijeta bi trebali iskoristiti priliku obilježavanja rođenja Poslanika s.a.v.s,. kako bi pažnju cijelog svijeta skrenuli na ličnost Muhammeda s.a.v.s. Mnoge lekcije mogu biti naučene iz života Psolanika s.a.v.s., i on zasigurno može biti uzor od koga može i treba da se uči. U duhu ove tvrdnje sigurno možemo konstatirati da obilježavanje rođenja Poslanika s.a.v.s. nije novotarija kako to neki tvrde.

Odgovarajući na ovo pitanje, islamski učenjak i viši predavač na Islamskom institutu Toronto, Kanada, Ahmed Kutty kaže sljedeće:   Bid’a ili novotarija u arapskom jeziku označava praksu koju neko počne da praktikuje bez oslonca u tradiciji ili prošlim vremenima. U islamskoj terminologiji označava praksu koja nije utemeljena u osnovnim izvorima islamskog učenja. Shodno ovome, želim istaći da nikako nije novotarija ako izražavamo svoju ljubav prema Psolaniku milosti, sve dok ne uvodimo nove forme vjerske prakse dok to činimo. Poslanik s.a.v.s. je još za vrijeme svoga života dozvolio određene radnje vezane za njega i muslimani su mu bez ikakvih ustezanja iskazivali ljubav. Čak su išli do te mjere da su koristili vodu kojom bi on uzimao abdest i cijenili je kao nešto izuzetno vrijedno.

Imamo dovoljno dokaza koji nam ukazuju na dozvoljenost iskazivanja ljubavi prema voljenome Poslaniku s.a.v.s. i obilježavanju njegova rođenja.

Obilježavanje rođenja Poslanika s.a.v.s., bi se našlo u kategoriji novotarija jedino ako bi bile uključenje religijske forme koje nisu u skladu sa osnovnim izvorima islama. U životu Poslanika s.a.v.s., i njegovih vrlih ashaba nalazimo brojne događaje koji potvrđuje naš stav. Nisu li stanovnici Medine dočekali Poslanika s.a.v.s., pjevajuči i radujući se njegovom dolasku, nisu li događaju hidžre odali počast tako što su je uzeli za početni datum računanja islamske ere, nisu li pisali kaside kojima su isticali Poslanika s.a.v.s.? Ashabi su čak ostatke iza Poslanika s.a.v.s., tretirali sa nježnošću kao izraz svoje ogromne ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s.

Narodi i nacije obilježavaju određene historijske datume kako bi promovirali jedinstvo i osjećaj zajedništva. Postoji li ijedan značajniji datum u historiji islama od rođenja, misije i života časnoga Poslanika s.a.v.s.? Imam Sujuti, u svom djelu „Havi lil fetava“  kaže: – „Lično smatram da je osnova mevluda okupljanje ljudi da bi proučili nešto iz Kur’ana i naveli predaje koje govore o Vjerovjesnikus.a.v.s., i nadnaravnim događajima koji su se zbili prilikom njegova rođenja, kao i predaje koje govore o njegovom životu. Na tom okupljanju se, obično, priredi i sofra ili se nešto podijeli prisutnima. To je pozitivna novotarija i onaj ko je provodi će imati nagradu jer time pokazuje svoje štovanje i uvažavanje Poslanika s.a.v.s., i pokazuje svoju radost zbog njegova rođenja.

Izvor: Onislam.net

Za Akos.ba preveo i obradio Mahir Kevrić

Podijeli