TERMINI HATMI 2013. godine

 

Red. br.

Ime i prezime imama

DŽEMATI

DATUM

BROJ DJECE

1.

Samir ef. Velić

Vrše

15.06.2013. godine

1

2.

Osman ef. Nadarević

Čirkići

16.06.2013. godine

4

3.

Hasan ef. Džafić

Okreč

22.06.2013. godine

6

4.

Mirza ef. Žerić

Kruhari – Jezernice

29.06.2013. godine

             13

5.

Mirsad ef. Sedić

Sanski Most

30.06.2013. godine

24

6.

Edin ef. Makić

Novo Naselje

10.08.2013. godine

4 

7. 

Vernad ef. Hadžić

Demiševci

11.08.2013. godine

14

8.

Selmir ef. Hurić

S. Vakuf l.o.

17.08.2013. godine

10

9.

10.

11.

12.

 

PROGRAM OBIČNO POČINJE U 12:00 sati I ZAVRŠAVA DO PODNE NAMAZA.

Podijeli