TERMINI HATMI NA PODRUČJU MIZ SANSKI MOST 2015. godine

TERMINI HATMI NA PODRUČJU MIZ SANSKI MOST 2015. godine


R.br.

Ime i prezime imama

DŽEMATI

DATUM

BROJ DJECE

1.

Mujkić ef. Elmedin

Trnova

06.06.  12h

13

2.

Hasić ef. Ibrahim

Čaplje

18.07. 18:30h

22

3.

Esad ef. Smajić

Naprelje

18.07. 12h

5

4.

Jusić ef. Amir

G. Hrustovo – Kerani

25.07. 12h

4

5.

Pašalić ef. Enes

Vrhpolje

26.07. 14h

14

6.

Salihspahić ef. Salko

Donji Kamengrad

25.07. 12h

20

7.

Zekotić ef. Šemso

Pobriježje

26.07. 12h

10

8.

Sedić ef. Mirsad

Sanski Most

01.08. 12h

9.

Spahić ef. Mirsad

Tomina

02.08. 12h

6

 

Podijeli