KONKURS

Broj: 01-03-1-147-1/16

Datum: 14.03.2016. godine

05. 06. 1437. h.

Na osnovu zaključka Izvšnog odbora br. 01-03-1-147/16 od 14. 03. 2016., Izvršni odbor Medžlisa IZ Sanski Most raspisuje:

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta radnika u knjižari Medžlisa IZ Sanski Most na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

Pored općih, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

–           Završena srednja škola (SSS)

–           da je državljanin BiH,

–           da nije krivično kažnjavan.

Plaća po normativnim aktima Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidat treba da dostavi:

ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi.

Prednost pri odabiru imaju kandidati sa završenom jednom od medresa  ili islamskih fakulteta IZ-e u BiH.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od objavljivanja.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Prijave slati na adresu:

Medžlis IZ-e BiH Sanski Most, Hamzibegova br. 2. 79260 Sanski Most, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.

Informacije putem telefona broj 037/686 – 046.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Objavljeno:

– oglasna tabla Medžlisa

-web stranica Medžlisa

-oglasna tabla Biro Rada Sanski Most

Predsjednik IO:

Ilfad Ičanović


 

Podijeli