IZVJESTAJ O HUMANITARNIM AKTIVNOSTIMA U 2015. GODINI

IZVJEŠTAJ O HUMANITARNIM AKTIVNOSTIMA „BERIĆETA“ U  2015. GODINI:

· U 2015. putem socijalnog fonda „Berićet“ Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most podijeljeno je ukupno 265 paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama, te higijenskim potrepštinama.

· Od toga, 40 paketa je (redovna) donacija jednog (anonimnog) sanskog privrednika, a ostali paketi su obezbjeđivani putem  „Berićeta“.

· Veliki broj paketa u toku godine je uručivan interventno, na osnovu dojava džematskih imama ili mutavelija o porodicama u socijalnoj potrebi. Osim toga, upriličena je organizirana podjela većeg broja paketa u povodu: nastupanja Ramazana (u saradnji sa H.O.“Dirhem“), Bajrama, hidžretske Nove godine, kao i 12. rebiu-l-ewela.

· U 2015. godini, a temeljem spiska porodica u soc. potrebi iz CZSR, prehrambenim paketima smo posjetili i porodice koje borave u tzv. ‘alternativnom smještaju’, u zgradama džemata: Fajtovci, D. Kamengrad i Stari Majdan.

NOVČANE DONACIJE:

· Što se tiče novčanih donacija, one su, u najvećem broju slučajeva odobravane pojedincima za liječenje, a na temelju predočene liječničke dokumentacije. Ukupan iznos dodijeljenih novčanih sredstava je 19.315 KM, od toga je 1.410 KM dodijeljeno iz samog fonda „Berićet“, 900 KM kao donacija iz dijaspore putem „Berićeta“,  800 eura dvjema porodicama, a po našoj preporuci, dodijelili su na licu mjesta predstavnici džemata „Bosna“ iz Beča. Preostali dio je iznos dvije humanitarne sergije koje smo organizirali za: liječenje djevojčice Ajle Kvrgić iz Vrhpolja (10.802 KM), i za demobilisanog borca Rizvanović Nedžada iz Zdene (4.643 KM).

· Sa predsjednikom Medžlisa i džematskim imamom (Zdena), posjetio sam i dvije porodice (Adžemović na Magaricama i Šabačkić u Muhićima) u teškoj žalosti nakon pogibije i smrti njihovih sinova, kojom prilikom smo im uručili i po 200 KM.

· Prilikom organiziranih podjela p. paketa u toku 2015. godine, na raspolaganju za volontiranje sa mnom su uvijek rado bili kolege-imami iz džemata: N. Naselje, Demiševci i Modra, pri čemu im se i ovom prilikom zahvaljujem.

· NAPOMENA: Spisak svih porodica kojima je uručena pomoć u prehrambenim paketima, kao i priznanice uplata/isplata novčanih vidova pomoći dostupan je svim zainteresiranim članovima Islamske zajednice.

· Izvještaj o socijalnim i humanitarnim aktivnostima soc. fonda „Berićet“ Medžlisa IZ-e Sanski Most podnesen  je Izvršnom odboru, kao i Skupštini Medžlisa, te jednoglasno usvojen.

Senad ef. Omić, koordinator

socijalnog  fonda „Berićet“

 

 

 

Podijeli