KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA 2017

 

Broj: 02-02-1- 192/17
Datum: 11. 08. 2017.
Medžlis IZ Sanski Most raspisuje:

KONKURS za dodjelu stipendija
Pravo prijave na ovaj konkurs imaju učenici – studenti:
– redovni učenici-ice medresa;
– redovni studenti FIN-a i IPF-a;
– redovni polaznici – e drugih  škola – fakulteta pod uslovom da su hafizi /e ili da izučavaju hifz;
– šehidska djeca imama, bez obzira koju školu ili fakultet redovno pohađaju,
– šehidska djeca uposlenika Medžlisa IZ-e Sanski Most, bez obzira koju školu ili fakultet redovno pohađaju.
Opći uslov za sve prijavljene jeste da su sa područja Medžlisa IZ – e Sanski Most.
Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati prilikom prijave na konkurs su:
1.    za učenike/ce medresa:
–      trebaju da imaju odličan ili vrlo dobar uspjeh iz
predhodnog razreda;
2.    za studente/ice FIN – a ili IPF – a:
–     studenti trebaju priložiti dokaz da nisu izgubili, odnosno da ne obnavljaju godinu;
3.    za hafiza/izu, odnosno one koji izučavaju hifz:
–     dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda o
aktivnom učenju  hifza.
Uz prijavu – molbu na konkurs potrebno je priložiti i slijedeće:
– uvjerenje – potvrda da je redovan učenik/ica medresa sa ocjenama ili kopija svjedočanstva;
– uvjerenje visokoškolske ustanove o redovnom upisu godine – semestra;
– dokaz o zvanju hafiza/ize ili potvrda muhafiza o aktivnom učenju hifza;
 mišljenje džematskog imama i dokaz o pripadnosti porodici koja je član Islamske zajednice;
– Dokaz o uplati članarine (vazife) za 2017. godinu.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave dostaviti u Medžlis IZ – e Sanski Most ili na adresu Hamzibegova br. 2, 79260 Sanski Most.

Predsj. IO Medžlisa:

Nirzad Karamujić, dipl.ecc.

Podijeli