REKORDAN BROJ HADŽIJA SA SANSKOG MEDŽLISA

REKORDAN BROJ HADŽIJA SA SANSKOG MEDŽLISA
Sinoć, 05.08.2017., nakon akšam-namaza upriličena je zajednička ikrar dova za ispraćaj ovogodišnjih hadžija koji na časni hadžski put idu sa područja našeg Medžlisa.
Prema riječima imama Hamzibegove džamije, Mirsad ef. Sedića, ove godine iz džemata Medžlisa IZ Sanski Most ide rekordan broj hadžija, njih trideset i devet i to su samo oni koji na hadž putuju iz BiH.

Brojni vjernici-ice, rodbina i prijatelji ovogdišnjih hadžija došli su na sinošnji ikrar kako bi zajedničkom dovom ispratili „Allahove goste“. Iako veoma vruć i sparan dan ali i noć, Hamzibegova džamija je ipak bila puna onih koji su željeli i na ovaj poželjeti hadžijama hairli put, u nadi da će i oni biti u njihovim dovama na časnim mubarek mjestima Mekke i Medine.
Kratak i nadasve sadržajan vazu-nasihat prisutnima uputio je dr. hfz. Elvir ef. Duranović koji je na sinošnju ikrar dovu došao sa svojom dvojicom braće, također hafiza, hafizom Zaimom i Almirom koji su na hadž došli ispratiti rođaka Suada i njegovu hanumu Đulsu. Pored njih, i hafiz Safet ef. je iz Zenice došao kako bi ispratio naše hadžije.
Suad je inače mutavelija Hamzibegovog džemata, rodom iz džemata Divičani kod Jajca. Vrijedi spomenuti da je na njihovu sinošnju ikrar dovu došao pun autobus čestitih Divičana koji su željeli biti s njima u ovom lijepom životnom trenutku. Hvala im na tome!
Spomenimo na kraju i to da se Medžlis IZ Sanski Most sa svojim imamima svake godine potrudi saznati i za naše Sanjane-ke koji iz inostranstva kreću put hadža, te ih u dovi i predstavljanju naših hadžija spomenuti.
Do sinošnje ikrar dove, saznali smo za 13 naših hadžija iz inostranstva, te njihova imena donosimo i ovdje, unaprijed tražeći halala od eventualno drugih hadžija do čijih imena nismo došli ili koji nam se nisu javili.
Ovdje donosimo imena naših hadžija koji na hadždž putuju iz BiH i inostranstva:
1. KARAJKOVIĆ AHMET
2. KARAJKOVIĆ SENIJA
3. AVDIĆ AJKA
4. MALEŠEVIĆ SUVAD
5. MALEŠEVIĆ ĐULSA
6. HADŽIĆ RAHMO
7. HADŽIĆ GOSPE
8. KESEDŽIĆ VAHID
9. KESEDŽIĆ RAJFA
10. REDŽIĆ HARIS – BEDEL ZA MAJKU KADU
11. REDŽIĆ ASMIRA
12. ĐULAN MUSTAFA
13. ĐULAN FATIMA
14. BALTIĆ ŠEFIK
15. BALTIĆ FATIME
16. PAŠALIĆ ENES EF. – BEDEL ZA RAHM. MAJKU ALMASU
17. PAŠALIĆ MIDHETA – BEDEL ZA KUKAVICA HASIBU
18. PAŠALIĆ MUHAMED
19. HASIĆ FAHRUDIN
20. HASIĆ FADILA
21. BEŠIĆ ZEJNIL
22. MEDIĆ ZIKRO
23. REKIĆ ASIMA
24. TROŽIĆ HUSE
25. HUSIĆ DURSUMA – BEDEL ZA RAHM. SINA MIRNESA
26. TROŽIĆ ISMETA
27. HAJDEROVIĆ SENA
28. JUSIĆ AMIR EF. – BEDEL ZA RAHM. ČANIĆ ELVIRA
29. HAŽBIĆ RAŠID
30. KALTAK MEHMED
31. KARABEG SADIKA
32. VELIĆ RAMIZ
33. VELIĆ NURE
34. IMŠIREVIĆ AJKA
35. BENIĆ EJUB
36. RAHMANOVIĆ AHMED EF. – BEDEL ZA BOTIĆ (LIHOVIĆ) NEFU
37. ŠEKIĆ SUAD EF.
38. ŠEKIĆ EMIRA
39. ŠUPUK DŽEVAD – BEDEL ZA OCA RAHM. EDHEMA

IZ AUSTRIJE (džemat „Bosna“ – Beč):
40. BILAJBEGOVIĆ EŠEF – BEDEL ZA RAHM. NAZIFU DUNIĆ
41. BILAJBEGOVIĆ KELIMA – BEDEL ZA HAJRIJU DUNIĆ
42. GAZIBARA DŽEVAD
IZ NJEMAČKE:
43. AVDIĆ ILIJAZ
44. AVDIĆ SAMKA
45. MEHIĆ ELVIR
46. MEHIĆ IZETA
47. MUJADŽIĆ HUSEIN
IZ ŠVICARSKE:
48. JAKUPOVIĆ MIDHET – BEDEL ZA MAJKU MEJRU
49. SINANOVIĆ ZEJNIL
IZ SAUDIJSKE ARABIJE:
50. BILAJBEGOVIĆ EMELIN – BEDEL ZA AHMETA REDŽIĆA
51. FARIS DELIĆ – BEDEL ZA RAHM. BATIĆ SEJADA
52. DIJANA FEJZIĆ – BEDEL ZA RAHM. SEFEROVIĆ VELIDU

Uzvišenog Gospodara molimo da našim hadžijama i hadži hanumama olakša obavljanje petog islamskog šarta – hadždža, krune čovjekovih ibadeta, da im hadždž primi, te im obećanu nagradu podari.

www.medzlis.info

Podijeli