Muftija Kudić upriličio prijem za hafiza Sulejmana-ef. Hašića i njegove sinove hafize

Informacija da u našoj Domovini imamo do sada preko 500 hafiza Kur'ana Časnog je velika vijest i svaka sredina u kojoj se pojavi hafiz Kur'ana Časnog može očekivati Božiji blagoslov i Njegovu milost. Posebno je vrijedno pomena kada u jednoj porodici bude više hafiza, a jedna od takvih je i porodica Hašić iz Cazina.

Hafiz Sabahudin, stariji sin Sulejman-ef. Hašića, položio je hifz 2010. godine kao prvi učenik medrese “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” koji je položio hifz, a 2020. tu časnu titulu je ponio mlađi sin Sulejman-ef., hafiz Ahmed. Nakon dvojice sinova, 24. marta 2021. godine pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ u BiH hifz je položio i Sulejman-ef. Hašić, otac dvojice hafiza, što je rijetkost, ali i veliki mubarek za ovu porodicu i za cijelu zajednicu.

Tim povodom je i muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić upriličio prijem za hafiza Sulejman-ef. Hašića i njegove sinove hafize Kur'ana Časnog.

“Zaista nam je pripala posebna čast što smo u prilici da organiziramo prijem za trojicu hafiza iz jedne kuće, tj. porodice Hašić. Ovo je porodica koja čuva Kur'an, pogotovo kada znamo da je Sulejman-ef. vrijedni i cijenjeni imam, koji je učio i poučavao Kur'anu, kao i njegov sin hafiz Sabahudin, a hafiz Ahmed je kroz brojne nastupe svojim lijepim glasom donosio ljepotu Kur'ana onima koji su ga slušali. Mi u našem muftijstvu smo sretni i ponosni što imamo ovakve pojedince i porodice. Pored porodice Hašić, imamo i porodicu Šahinović i Šišić iz koje imamo po tri hafiza i gotovo pa postaje pravilo da se u porodici u kojoj ima jedan hafiz ne zaustavlja na njemu, već se i drugi članovi porodice pripremaju da postanu hafizi. Čestitam hafizu Sulejman-ef. i njegovoj porodici na ovom velikom životnom poduhvatu i vrijednoj tituli.” – izjavio je muftija Kudić.

Sva trojica hafiza iz porodice Hašić su rođeni utorkom, majkama njihovim prilikom poroda je pomagala jedna te ista medicinska sestra (babica) i sva trojica su položili hifz u martu mjesecu. Hafiz Sulejman-ef. je pripremao svoje sinove, a nakon njih je i on položio hifz.

“Nije jednostavno u mojim godinama donijeti odluku da ćete izići pred komisiju i proučiti cijeli Kur'an napamet. Međutim, ja sam cijeli svoj život uz Kur'an i sa Kur'anom i ovo je bilo samo kompletiranje onoga što sam cijeli život učio. Biti hafiz Kur'ana je čast, ali i odgovornost jer nas ova titula mora dodatno uozbiljiti i naša djela oplemeniti, a naš stav prema životu učvrstiti. Neophodno je živjeti po Kur'anu Časnom kako bi ova titula dobila svoj izvorni smisao. Što se tiče motivacije i ustrajnosti u učenju hifza, i ja i moji sinovi hafizi dugujemo zahvalnost mojoj supruzi Jasminki koja je sve nas zajedno motivisala, bodrila, pogotovo je imala kvalitetne metode motivacije naših sinova. Zahvalan sam svojoj porodici što su me preslušavali, a posebno mom cijenjenom muhaffizu hafizu dr. Rifetu Šahinoviću. Koristim priliku da zahvalim i našem muftiji hafizu Mehmed-ef. Kudiću na prijemu i na stalnom podsjećanju na vrijednost hifza i čuvanja Kur'ana Časnog.” – istakao je hafiz Sulejman-ef. Hašić.

Sinovi hafiza Sulejmana su ovom prilikom istakli da hafiska diploma nema posebnu vrijednost osim ukoliko se stalno ponavlja naučeno i da se praktikuje ono što u Kur'anu stoji. Zahvalni su svojim roditeljima i učiteljima koji su mnogo uložili u njih da bi oni postali hafizi Kur'ana Časnog. Ponosni su na svog oca posebno što je dao prednost njima dvojici da polože hifz, iako je on mogao to i ranije učiniti, ali je sav svoj trud zajedno sa njihovom majkom usmjerio prema njima i zbog toga im je radost neizmjerna kada su dočekali da i otac dobije titulu koju i oni sami nose.

Svakako je ovo jedan stimulativni primjer čestite porodice koja je svoj put trasirala čuvajući u svojim grudima Kur'an Časni i prenoseći ga na mnoge generacije kroz poučavanje i učenje, očekujući da će njihovo zalaganje biti nagrađeno na Sudnjem danu u skladu sa obećanjem Muhammeda, a.s., hafizima Kur'ana, da su oni plemići i odabranici njegovog ummeta.

Podijeli