VRIJEDNI KAMENGRAĐANI DŽAMIJE PAZE

Briga i pažnja prema džamijama, tim Božijim kućama i Dragom Bogu najdražim mjestima na Zemlji, ostala je pravovjernima kao jedan od posljednjih amaneta iliti oporuka od plemenitog Poslanika, a.s.

Naime, tradicija islama bilježi da je Muhammed, a.s., pred kraj svoga ovozemnog života, u smrtničkoj postelji izrekao riječi u kojima je oporučio „brigu o džamijama i čuvanje namaza“.

Ostalo je i danas kod našeg dobrog i pobožnog svijeta da džamije – ne samo grade, nego i održavaju, baš onako kako nas Kur'an uči.

Primjer i potvrdu napisanom bilježimo i u Sultan Fatihovom džematu u Donjem Kamengradu gdje su čestite džematlije u proteklih par godina u svrhu obnove i rekonstrukcije svoje džamije i džematske kuće uložili preko 100.000 KM.

Zamijenjena je kompletna stolarija na džamiji, saniran krov i kupole, prefarban vitki minaret, izvršena potrebna adaptacija džematske kuće. Sve to su vrijedni Kamengrađani još začinili ugradnjom novih tepiha ‘preobukavši’ tako svoju džamiju u novo i lijepo ruho.

Džematski imam, Samir ef. Velić, naglašava nam još hvale vrijedan detalj – kompletna sredstva za sve gore pobrojano osigurana su isključivo dobrovoljnim prilozima džematlija, što samo potvrđuje našu tvrdnju sa početka ovog zapisa.

Ovaj zapis naslovili smo riječima „Vrijedni Kamengrađani džamiju paze“ iz razloga što u geografskoj odrednici – Kamengradu egzistiraju tri džemata i džamije i iz razloga što se spomenute pohvale podjednako odnose i na druga dva kamengradska džemata koja su u proteklom periodu također imali značajne projekte i ulaganja u svoje džamije.

Kur'an nas uči da Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju, ali i koji namaz obavljaju. Koliko god da je materijalno održavanje džamija  Allahu drago djelo, isto tako je (za vjernika i njegovu vjeru) važno njihovo duhovno održavanje. Duhovno održavanje džamija su namazi i sedžde koje se čine u njima.

Neka Uzvišeni Gospodar nagradi sve one koji Allahove džamije na ove načine održavaju i neka džamije budu njihove šefa'adžije i dokaz ZA njih na Onom svijetu.

Podijeli