Direktor Vakufske direkcije hfz. dr. Senaid Zajimović u posjeti Medžlisu Islamske zajednice Sanski Most

U utorak 21.12.2021. godine Medžlis Islamske zajednice Sanski Most posjetio je direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH hfz. dr. Senaid Zajimović. Radi se o jednoj u nizu radnih posjeta gosp. Zaimovića, u sklopu koje je nakon obilaska gradilišta Hamzibegovog vakufskog tržnog centra i osvjedočenja da se ugovoreni radovi izvode kvalitetno i predviđenom dinamikom, održan sastanak kojem su, pored direktora Zajimovića, prisustvovali i stručni savjetnik za pravne poslove Vakufske direkcije Huso Salihović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most Mirza-ef. Žerić, predsjednik Izvršnog odbora Nurija Jakupović, koordinator projekta Mirsad-ef. Spahić i izvođač radova ing. Ermin Gvožđar.

       Pored navedenog, na sastanku je bilo govora i o aktivnostima i planovima koji će dovesti do daljnjeg jačanja i unapređenja ovog megaprojekta. Treba naglasiti da je ovo najveći vakufski tržni centar kojeg gradi Islamska zajednica u BiH, a do istog se došlo kroz želju da se nastavi tradicija Hamzi-bega i ojača kapacitet vakufa. Idejno rješenje projekta, kao investitor, ponudio je Medžlis Islamske zajednice Sanski Most, a nakon opsežnih dugogodišnjih priprema na temelju Protokola kojeg su potpisali Generalna direkcija vakufa Republike Turske i Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH došlo je do početka realizacije istog.

       Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 6 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva je osigurala Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH u saradnji sa  Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske. Ugovor predviđa da radovi budu završeni tokom narednih 12 mjeseci. Vakufski tržni centar u Sanskom Mostu će svojim jedinstvenim arhitektonskim rješenjem, te svojom funkcionalnošću dati dodatnu posebnost i ekonomski osnažiti Islamsku, lokalnu, ali i širu društvenu zajednicu.

Podijeli